Een toegankelijke audiogids voor "Museum to Scale"

In samenwerking met onderzoekers van UAntwerpen voert OPEN pilotstudies uit naar inclusieve audiogidsen voor musea, met specifieke aandacht voor blinden en slechtzienden.

In samenwerking met de gebruikers worden experimenten georganiseerd met als doel de toegankelijkheid voor zowel blinden als slechtzienden als voor hun begeleiders te optimailseren. In dit kader is een onderzoek gaande op vraag van de Cultuurdienst van de UAntwerpen, met Museum to Scale, een tentoonstelling op de Stadscampus van UAntwerpen (gebouw R), waarvan de eerste resultaten beschikbaar zullen zijn in juni 2020.

Daarnaast inventariseert OPEN welke initiatieven en technologieën er bestaan in Vlaanderen die inclusieve toegankelijkheid in musea, podiumkunsten en live events mogelijk maken.