Live ondertiteling in het onderwijs

door Amaury De Meulder Universiteit Antwerpen

Live ondertitelen voor toegang tot onderwijs: een pilootstudie naar de receptie van intralinguale live ondertitels bij universiteitsstudenten.

 

In het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een beperking wordt toegankelijkheid van het onderwijs genoemd als een van de gebieden waar toegankelijkheid moet worden gewaarborgd. Aan de Universiteit Antwerpen worden toegankelijkheidsdiensten aangeboden aan individuele studenten met een functiebeperking; het aanbod omvat echter nog niet het gebruik van nieuwe technologieëen, die een reëel potentieel hebben om taalkundige, fysieke en culturele barrières voor een grote en diverse studentenpopulatie weg te nemen. Een van die innovatieve technologieën is live-ondertiteling, waardoor colleges in grote collegezalen toegankelijker worden voor alle aanwezige studenten: niet alleen dove en slechthorende studenten, maar ook studenten van wie de moedertaal niet de taal van het college is.

Het doel van deze studie is dan ook om onderzoek op te starten naar de receptie van intralinguale live-ondertitels in een educatieve setting in Vlaanderen, en in het bijzonder naar de receptie van intralinguale live-ondertitels door eerstejaarsstudenten die een theoretisch college in het Nederlands bijwonen in een grote collegezaal. Als methodologie wordt gekozen voor een mixed-methods-aanpak: experiment en focus group. Het experiment zal bestaan uit twee hoorcolleges in Vertaalwetenschap in het Nederlands, deels met en deels zonder intralinguale live-ondertiteling, bijgewoond door 300-350 eerstejaarsstudenten in de Toegepaste Taalkunde en de Taal en Letterkunde. Studentenreceptie (perceptie en performantie) van de ondertitels wordt onderzocht via een online vragenlijst. Twee focusgroepen zullen worden samengesteld voor het verzamelen van extra kwalitatieve data over perceptie van de hoorcolleges met intralinguale live-ondertitels.