Doctoraatsproject rond machinevertaling en audiodescriptie

door Kim Steyaert, Universiteit Antwerpen

Doctoraatsproject met als titel: Naar een grotere toegankelijkheid van audiovisuele media: een studie naar de Nederlandse machinevertaling van Engelse audiodescriptie.

In dit project gaat de aandacht uit naar de invloed van neurale machinevertaling op audiobeschrijving (AD). Het is een actueel onderwerp, omdat de recente EU-wetgeving vraagt om een uitgebrieder aanbod AD bij films en series. Om deze vraag het hoofd te kunnen bieden, is het belangrijk om te onderzoeken hoe het implementeren van automatische vertaling in het creatieproces van AD een oplossing zou kunnen zijn. AD kent echter zijn eigen vertaalproblemen. Daarom gaat dit onderzoek uit van de volgende vragen:

  • Wat is de effectiviteit en effici├źntie van automatische vertaling voor audiobeschrijving in het Nederlands?
  • Welke innovatieve optimalisaties kunnen het kwaliteitsniveau van automatische vertaling voor audiobeschrijving verbeteren?

Het onderzoek is een mixed-methods studie. Dat wil zeggen dat het bestaat uit een experiment met professionele audiobeschrijvers, maar ook uit een tekstanalyse en een grondige, interdisciplinaire literatuurstudie. Op deze manier worden de bevindingen in verband gebracht met de nieuwste ontwikkelingen in het onderzoek naar automatisch vertalen.
Het project vormt een eerste stap om fundamentele kennis te verzamelen over de studie van technologie voor multimodale teksttypes en strategische kennis om systematischer te starten met de ontwikkeling van automatische vertaling voor audiobeschrijving.

Kandidaat: Kim Steyaert

Promotor: Nina Reviers

Gefinancierd door het Bijzonder Onderzoeksfonds van de Universiteit Antwerpen