Informatie

Terug naar overzicht

Waar vind ik richtlijnen rond de toegankelijkheid van media en cultuur?

Het ontwikkelen van richtlijnen is al jaren een belangrijk thema binnen de sector van media- en cultuurtoegankelijkheid. Richtlijnen zijn een belangrijk instrument voor kwaliteitscontrole en onderwijs. Toch zijn er weinig richtlijnen beschikbaar met een wetenschappelijke basis. De belangrijkste domeinen waarvoor richtlijnen ontwikkeld werden zijn audiodescriptie, ondertitelen en toegankelijke musea.

Audiodescriptie

Verschillende Europese landen hebben hun eigen richtlijnen. De Britse gebruikersorganisatie Royal National Institute for Blind people (RNIB) publiceerde een vergelijkende studie van nationale richtlijnen waarin je meer informatie vindt en waarin ook een Engelse vertaling van de verschillende richtlijnen opgenomen is. Je vind deze hier.

Daarnaast zijn er audiodescriptie-richtlijnen ontwikkeld in het kader van het ADLAB-project, een Europees project waarin wetenschappelijk gefundeerde, strategische richtlijnen werden ontwikkeld voor het schrijven van een audiodescriptie voor film en televisie, met kortere hoofdstukken over audiodescriptie voor theater en musea. De Engelse richtlijnen zijn vrij beschikbaar als e-book via de website

Ten slotte ontwikkelde de Transmedia Benelux Research Group enkele richtlijnen voor live-audiodescriptie in Vlaanderen, met als titel: “Vereisten voor de productie van kwaliteitsvolle live audiodescriptie”

(live-) ondertiteling
Ook voor ondertiteling bestaan er geen eenduidige, Europese richtlijnen en de meeste organisaties of bedrijven ontwikkelen hun eigen stijlboek. Wil je toch weten wat de belangrijkste pijlers van kwaliteitsvolle ondertiteling? Dan raden we je volgende bronnen aan:

  • “Code of Good Subtitling Practice”, opgesteld door Mary Carroll en Jan Ivarsson, pioniers in het domein. 
  • “Audiovisual Translation: Subtitling”, een handboek geschreven door Jorge Díaz Cintas (University College London) en Aline Remael (UAntwerpen). 
  • “Audiovisual translation: Subtitling for the deaf and hard-of-hearing”, doctoraat van Josélia Neves (link)
  • “Subtitling through Speech Recognition: Respeaking”, een handboek van Pablo-Romero-Fresco.

Meer informatie over deze bronnen vind je binnenkort in onze bronnenlijst.

Museumtoegankelijkheid

Er werden reeds enkele initiatieven genomen om de mogelijkheden en vereisten voor het toegankelijk maken van musea en tentoonstellingen samen te brengen. 

Een eerste project is het Europese COME-IN project dat de toegankelijkheid van musea in Europa wil bevorderen. Dit project ontwikkelde hieromtrent een handboek en richtlijnen te vinden op hun website.

Daarnaast ontwikkelde Atout Culture ook een praktsiche toegankelijkheidsgids.