INTERLINGUAL LIVE SUBTITLING FOR ACCESS (ILSA)

Led by the University of Vigo, Spain

The ILSA project, led by the University of Vigo, started in 2018 and investigates the accessibility of media for the deaf and hard of hearing. In this area, access to live content such as news and public events has always been an important priority. In addition to sign languagea technique that is often used is respeakingRespeakers are subtitlers who produce live subtitleseither in shorter formulations of the spoken text in their own language, or in translationThey listen to the original soundtrack of a program and reformulate or translate what they hear using speech recognition software that immediately converts this spoken text into subtitles or subtitles. These can be used by anyone who wants to support his or her viewing experience with visual text.

Intussen wordt de techniek in verschillende contexten toegepast, bijvoorbeeld tijdens colleges, congressen en politieke evenementen en is er meer en meer vraag naar vertalende live ondertiteling of boventiteling. Er zijn echter amper gespecialiseerde opleidingen en er is zeer weinig onderzoek naar de vaardigheden waarover een respeaker moet beschikken. De ILSA-partners van de Universiteiten van Vigo, Antwerpen, Warschau en Wenen, zijn vrijwel de enige wetenschappers ter wereld die tot nu toe onderzoek over dit nieuwe vakgebied hebben geproduceerd. De belangrijkste doelstelling van ILSA is het ontwerpen, ontwikkelen, testen en valideren van een gespecialiseerde vertalende respeaker-training en het ontwikkelen van een protocol voor de implementatie van deze discipline in drie real-life scenario's, namelijk televisie, het klaslokaal en het Parlement.